Sukuseuran vuosikokous 23.10.2021 klo 15.00 Heiskalla

22.09.2021

Sukuseuran vuosikokous pidetään Heiskalla  23.10.2021 klo 15.00 Heiskalla.

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat :

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta
  6. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet
  9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi toimikaudeksi
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

22.09.2021Sukuseuran vuosikokous 23.10.2021 klo 15.00 Heiskalla
11.09.2021Hallituksen kokous II/2021
19.06.2021Hallituksen kokous 1/2021
22.04.2020Kotiseuturetki 2020 peruutetaan koronaepidemin vuoksi
08.02.2020Tiedottaminen
08.02.2020Tarinakirja V julkaistaan 2021
26.02.2020Hallituksen kokous 8.2.2020
31.10.2019Hallituksen kokous III/2019
02.08.2019KESÄRETKI ON PERUUTETTU
10.06.2019Hallituksen kokous II/2019 8.6.2019

Siirry arkistoon »